STRUČNOST

  • dugogodišnji angažman u domaćoj i međunarodnoj akademskoj zajednici
  • Istraživački rad u naučnim institutima i na fakultetima
  • veliko predavačko iskustvo na renomiranim univerzitetima širom sveta
  • brojni stručni radovi u domaćim i međunarodnim publikacijama
  • članstvo u domaćim i međunarodnim stručnim organizacijama

ISKUSTVO

  • ekspertsko znanje primenjivano u javnoj upravi, na univerzitetu, u poslovnom sektoru i organizacijama civilnog društva
  • realizovani brojni studijski i poslovni projekti
  • značajan doprinos u kreiranju efikasnijeg pravnog i stručnog okvira u oblasti upravljanja energetskim razvojem
  • pionirski angažman u razvoju i primeni projekata obnovljivih izvora energije 

MREŽA EKSPERATA

Tokom godina intenzivnog naučno-istraživačkog rada formiran je krug pouzdanih saradnika.

Pored brojnih pojedinaca iz zemlje i inostranstva, ASOR ima i institucionalne strateške partnere, a mreža onih koji žele da doprinesu radu Asocijacije se kontinuirano proširuje.