U susret čistim, pouzdanim i ekonomski opravdanim energetskim sistemima jugoistočne Evrope

16. novembar 2018.

Kao i mnogim drugim segmentima, region jugoistočne Evrope (JIE) ima zajedničko nasleđe kada je energetika u pitanju, ali svakako i zajedničku budućnost koju valja zajednički i planirati. Sve zemlje regiona nasledile su energetske sisteme koji se u najvećoj meri oslanjaju na fosilna goriva, predominantno ugalj. Danas su brojne termoelektrane jugoistočne Evrope zastarela postojenja i značajni zagađivači čiji se vek neminovno bliži kraju. 

Kako do zajedničkog cilja – energetike sa značajno većim učešćem obnovljivih izvora energije, kakvi su nacionalni planovi i kakve su mogućnosti za sinergizme među zemljama, bila je tema konferencije U susret čistim, pouzdanim i ekonomski opravdanim energetskim sistemima jugoistočne Evrope (Towards cleans, secure and affordable Energetic Systems in Southeast Europe) koja je održana u Beču, 16. novembra 2018. Budući da region JIE obuhvata zemlje članice, EU, one koje si kandidati ili koje streme ka kandidaturi, sasvim je jasno da samo široka saradnja i puna regionalna saradnja može dovesti do ispunjenja ambicioznih ciljeva u pogledu korišćenja OIE u regionu postavljenih za godine 2030 i 2040.

Konferencija je okupila energetske eksperte regiona i, između ostalog, predstavila rezultate dva projekta iz oblasti OIE i njihove implementacije u zemljama JIE - South East Europe Energy Transition Dialogue i Western Balkans Energy Transition Dialogue. Takođe je predstavljena prva regionalna mreza think tank-ova koja se bavi energetskom tranzicijom na području jugoistočne Evrope- S3NET. 

ASOR je na konferenciji predstavljala Maja Turković  koja je učestvovala kao jedan od panelista na Boosting SEE Energy Transition: Benefits from cross-border cooperationandintegration.