DRUGA RADIONICA

08. maj 2018.

Asocijacija za održivi razvoj (ASOR) uz podršku Privredne komore Srbije, 08. maja 2018. godine održala je  drugu po redu radionicu u formi fokus grupe, na kojoj su prisustvovali predstavnici industrijskog sektora. Kvalitativne radionice sa stručnom i zainteresovanom javnošću deo su projekta koji ASOR realizuje u saradnji sa Evropskom klimatskom fondacijom a fokusiran je na  mobilizaciju i uključivanje ciljane zainteresovane javnosti u proces kreiranja održive energetske politike u Srbiji.  Prva radionica bila je posvećena organizacijama civilnog društva, a na trećoj radionici predstaviće se zaključci sa prve dve i to donosiocima odluka.

Glavna poruka industrijskog sektora sa održane radionice je da bez predvidljivog zakonodavnog okvira nema razvoja industrijskog sektora. Predstavnici kompanija koji razvijaju  ili planiraju razvoj projekata u Srbiji, pozvali su Vladu Srbije da sasluša stavove privrednog sektora pre donošenja novog modela subvencionisanja.

Dr Branislava Lepotić Kovačević, stručnjak za pravo energetike, govorila je o elementima održivosti u pravnom okviru EU/EZ i kako investirati u održive energetske objekte u Srbiji. Istakla je da je dobro da se sada veoma dobro zna koja pravila će važiti u Srbiji kada je reč o energetici, jer se to može videti iz rada Energetske zajednice, a pre svega EU, koja sada priprema IV energetski paket. 

Prof. dr Miroslav Kopečni, član Programskog odbora ASOR-a, istakao je da je srpska energetska politika više bila reaktivna nego aktivna i konstatovao kašnjenja u odnosu na obaveze koja postoje prema Energetskoj zajednici, ali i otvorena pitanja koja bi bilo dobro uključiti u naš zakonodavni sistem. Takvi su, tek primera radi, pitanje položaja prozjumera i agregatora, ali ostaje i otvoreno pitanje da li je u ovom trenutku preuranjeno preći na sistem aukcija ili je potrebno podržati i nastaviti, barem dok se OIE sektor ne razvije, sistem feed-in tarifa. 

Očekujemo da sva ova pitanja budu predmet dijaloga sa predstavnicima vlasti na narednoj radionici.