TREĆA radionica

12.septembar 2018.

Radionicu na temu Energetska tranzicija u Srbiji: Smernice i izazovi, koju je ASOR organizovao u saradnji sa Evropskom klimatskom fondacijom (ECF), otvorio je prof dr Miroslav Kopečni, član Programskog odbora ASOR-a, koji je predstavio ciljeve projekta i zaključke sa prve dve radionice. 

Prof Kopečni napomenuo je da će koncept proizvodnje iz obnovljivih izvora energije (OIE) za sopstvenu potrošnju uz predavanje viškova proizvedene električne energije u mrežu (eng. prosumer) postati obavezujuć kada EU usvoji Četvrti energetski paket poznat i kao „Čista energija za sve Evropljane“.

Varvara Aleksić, ekspertkinja za pravo energetike i životne sredine, je za učesnike radionice „otpakovala“ Četvrti energetski paket i osvrnula se na obavezu integrisanog energetskog i klimatskog planiranja predstavivši primere dobre prakse kroz Povelju gradonačelnika - veliku evropsku inicijativu gradova potpisnika na angažovanje na dostizanju ciljeva koje je EU postavila do 2020, a čiji je potpisnik i grad Niš. Aleksić je potom predstavila pravne izazove integracije novih učesnika na tržištu – prozjumera, agregatora i lokalnih energetskih zajednica.

Na radionici je govorio i Dalibor Muratović, direktor Direkcije za distribuciju Elektroprivrede Republike Srpske (ERS) i član tima stručnjaka Sekreterijata Energetske zajednice. Muratović je autor Smernica za integraciju prozjumera u mrežu (Policy Guidelines by the Energy Community Secretariat on the Grid Integration of Prosumers), koje je predstavio na radionici. 

Preporuke se odnose na pravni i regulatorni okvir, ispunjenje kriterijuma vezano za tehnologiju i kapacitet, komercijalne šeme sopstvene potrošnje, tretman viška energije, troškove mreže, obračun poreza na dodatu vrednost i ostalih naknada, rešavanje balansnog odstupanja i povezivanja na mrežu. 

Sonja Risteska iz nemačkog think-tanka Agora Energiewende govorila je o  energetskoj tranziciji u zemljama Zapadnog Balkana i prednostima regionalne integracije. Istakla je da Agora trenutno radi na izradi dve regionalne studije– prva se odnosi na povećanje fleksibilnosti sistema u uslovima regionalne integracije, a druga na smanjenje troškova finansiranja projekata OIE putem instrumenta za smanjenje rizika (de-risking facility). Risteska je takođe predstavila i prvi regionalni think-tank na području Jugoistočne Evrope posvećen energetskoj tranziciji, a čiji su članovi ASOR i RES Fondacija iz Srbije.