Studijska poseta “Energetske zadruge i razvoj projekata građanske energije u Hrvatskoj”

9 - 12. jul 2017.

 

Studijska poseta Hrvatskoj na temu energetskih zadruga i razvoja projekata energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije, organizovana je od strane Fridrich Ebert Fondacije za 12 predstavnika lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, medija i obrazovnih institucija. Studijska poseta je izmedju ostalog obuhvatila posetu Ivanić gradu, Križevcima i recikliranom imanju u Vukomeriću, koncipiranom kao edukativni centar za permakulturu i tehnologije održivog razvoja.

Za članicu Programskog odbora ASOR-a Maju Turković, koja je bila učesnica grupe kao jedna od predstavnica civilnog društva, jedan od najjačih utisaka studijskog putovanja je organizovanje crowdfunding radionice za maturante u Ivanić gradu koja omogućava da mladi start-upovi koji nemaju šanse da dođu do investitora idu prvo na crowdfunding ne bi li dobili podršku zajednice, što im povećava šanse da zatim dobiju novac od donatora. Takođe je istakla efikasno korišćenje nacionalnog Fonda za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj, iż koga je u projekte do sada uloženo preko 120 miliona EUR. Pored toga, bile su organizovane radionice na temu zelenih energetskih zadruga i formiranja prve hrvatske etičke banke, koja će finansirati isključivo realnu ekonomiju. Primer dobre prakse je energetski nezavisna škola u Kaštel Lukšiću (20kW) po modelu neto merenja i ESCO, u saradnji sa lokalnom energetskom zadrugom sa crowdfunding finansiranjem i uz kasniju participaciju UNDP-a.

Detaljan izveštaj sa posete, možete pogledati ovde. http://uzickarepublikapress.rs/ekologija/hrvatski-primeri-za-srpsku-energetsku-efikasnost/