Seminar o hidroelektranama i rekama na Balkanu, SEENET AGM, Ostrvo Šolta, Hrvatska

9 - 12. jul 2017.

 

Trideset aktivista za zaštitu životne sredine iz 24 organizacije iz regiona i Evrope okupili su se kako bi razgovarali o razvoju hidroenergije, zaštiti reka i biodiverziteta, uticaju klimatskih promena na reke i proizvodnji električne energije iz hidroenergije. SEENET je regionalna mreža organizacija civilnog društva za zaštitu životne sredine, koja radi na pitanjima energetike, klimatskih promena, transporta i prirodnih resursa iz perspektive zaštite životne sredine i održivosti, a koja funkcioniše već sedam godina i ima 32 člana iz cele Jugoistočne Evrope.

Na skupu su se predstavile mrežne organizacije, SEENET, Pronatura i Friends of the Earth Europe, kao i mreža CEE Bankwatch, koja okuplja organizacije iz centralne i istočne Evrope u nastojanju da se spreči izgradnja hidroelektrana kako u regionu tako i u celoj Evropi. ASOR je na ovom seminaru predstavljao Borivoje Matić, izvršni direktor, koji je upoznao prisutne sa organizacijom, ciljevima i planovima. Na ovom skupu SEENET je prihvatila tri nova člana mreže: Udruženje za divlje životinje Balkani - Bugarska, Asocijaciju za održivi razvoj - Srbija i Centar za zelenu umetnost - Kosovo.

Na linku pogledajte kako je proteklo druženje u Šolti.

http://see-net.net/en/news/no_new_dams_protect_the_rivers