Klimatski panel Srbije „Upravljanje otpadom - dileme i rešenja”

5 . jul 2016. 

 

Klimatski panel Srbije je inicijativa CEDEF-a za unapređenje svesti o klimatskim promenama.  Skup je održan u prostorijama Asocijacije za održivi razvoj, koja je ujedno i partner CEDEF-a na ovom događaju i okupio je veliki broj predstavnika ministarstva, lokalnih samouprava, fakulteta, javnih preduzeća, kompanija i udruženja. Cilj skupa je nastavak niza aktivnosti koje stavljaju u fokus javnosti ključne teme današnjice – borbu protiv klimatskih promena, insistiranje na „climate-friendly energy“, uz kontinuiranu edukaciju javnosti o posledicama i načinima za prilagođavanje klimatskim promenama.

  • Ove godine na panelu su učestvovali:
  • Filip Abramović, iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda
  • Prof. dr Aleksandar Jovović ispred Mašinskog fakulteta u Beogradu
  • Lazar Krnjeta, Izvršni direktor PU KOMDEL-a
  • Miroslav Spasojević, ekspert Srbije i EU za energetiku i zaštitu životne sredine
  • Sandra Kamberović, generalni sekretar udruženja Hrabri čistač

Poseban segment diskusije je bio posvećen najvećem projektu te vrste  u Srbiji - Vinča u Beogradu.  Izneti su planovi koje Beograd ima u vezi sa naprednim upravljanjem komunalnim  otpadom i uvođenjem primarne separacije. U kontekstu brojnih izazova sa kojima se susreću lokalne samouprave, industrija i građani, bilo je reči o dobrim praksama i tehnološkim rešenjima koja su primenjiva u Srbiji.