Konferencija REBEC 2016

20 - 22. jun 2016.

 

Vidne različitosti na tržištima sada nezavisnih zemalja, a nastalih na teritorijama bivše Jugoslavije, ne isključuju mogućnost da ova tržišta opet predstavljaju jednu celinu. O tim različitostima se ove godine na REBEC-u govorilo i komentarisalo, kao i o mogućnostima privlačenja više investicija u regionu kroz ukrupnjavanje tržišta. Konferencija je okupila vodeće investitore, advokate, predstavnike banaka, konsultante, predstavnike lokalnih samouprava i vodeće eksperte u svim relevantnim oblastima iż regiona.

U oblasti energetike REBEC se bavio temom izbora pravog modela za razvoj obnovljivih izvora energije – EPSC ili JPP; a na panelu i u diskusiji je učestvovala Maja Turkovic ispred Asocijacije za održivi razvoj, sa prezentacijom regulatornog okvira za obnovljive izvore energije sa akcentom na javno-privatna partnerstva.

Program i govornike možete pogledati na linku - http://www.rebec.rs/Program%20REBEC%202016_timetable_S_Treci_Dan_speakers_finalFF.pdf