MED Power 2016 Beograd

6 – 9. novembar 2016.

 

Deseta po redu MED Power konferencija, u organizaciji IET instituta, IEEE, CIRED-a i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održana je u Beogradu od 6.- 9. novembra 2016. godine, i tradicionalno je okupila stručnu javnost iz oblasti elektroenergetike, od inženjera i tehničara, eksperata i predstavnika industrije, do profesora univerziteta i naučnih radnika.

Konferencija je bila fokusirana na teme od regionalnog interesa a vezano za proizvodnju  električne energije, prenos, distribuciju, konverziju energije i upravljanje, naročito uvažavajući aktuelne regulatorne zateve u pogledu zaštite životne sredine.

Prvi put je u okviru MED Power konferencije organizovan panel na temu Women in Engineering, na kome je učestvovala Maja Turković ispred Asocijacije za održivi razvoj, a njenu prezentaciju možete da vidite ovde.

Vise na linku http://www.medpower2016.com/