Obnovljivi izvori energije za energetski efikasniju budućnost

23. jun 2016.

 

Srbija se, kao i sve zemlje EU, suočava sa energetskom zavisnošću od nestabilnih tržišta tradicionalnih energenata sa jedne strane, dok je sa druge strane pogođena klimatskim promenama, koje se najbolje mogu opisati slikama iz maja 2014. godine. Diverzifikacija izvora energije je jedan od glavnih trendova kojima teži većina zemalja u svetu, i oni vode ka stalnom traganju za niskougljeničnim tehnologijama koje koriste energiju sunca, vode, vetra, biomase i termalne toplote.

Forum mladih Evropskog pokreta u Srbiji i Asocijacija za održivi razvoj održale su interaktivnu panel diskusiju na temu upotrebe obnovljivih izvora energije u Srbiji, koja je imala za cilj da podstakne mlade ljude, kao nosioce promena, da iskoriste sopstvene kapacitete i oprobaju se u zelenom preduzetništvu.

Na panel diskusiji bilo je reči o zastupljenosti i ulozi koju obnovljivi izvori energije imaju u energetskom bilansu Srbije, kao i o prilikama koje iz toga proizilaze. Ključno pitanje je usmereno na promene koje predstoje po pitanju usaglašavanja sa pravnim tekovinama EU i ispunjavanju kvota iz Agende 2020 koje je Srbija preuzela ulaskom u Energetsku zajednicu.

Kroz diskusiju publika se upoznala sa konkretnim primerima mladih ljudi koji su iskoristili ne samo potencijale Srbije, već i različite fondove EU koji potpomažu zeleno preduzetništvo i upotrebu novih tehnologija u cilju zaštite životne sredine.

Panel diskusija pružila je mladima uvid u promene koje nas očekuju, šanse koje iz njih proističu, kao i primere dobre prakse kroz pokrenutu diskusiju o različitim mogućnostima koje se mogu iskoristiti i šansama koje nose energije budućnosti.

I panel: Obnovljivi izvori energije: Stanje u Srbiji u perspektivi članstva u EU

Govornici/e:

  • Maja Turković, Asocijacija za održivi razvoj
  • Gligo Vuković, projektni menadžer transport i energetika, Delegacija EU u Republici Srbiji
  • Aleksandar Macura, konsultant u oblasti energetike
  • Slobodan Cvetković, rukovodilac Grupe za održivo korišćenje prirodnih resursa, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

II panel: Zelena ekonomija, mladi i obnovljivi izvori energije

Govornici/e: 

  • Marko Vujić, asistent na master studijama Ekološka politika, Fakultet poltičkih nauka
  • Damjan Bogunović, Hajnrih Bel fondacija
  • Predrag Paunović, Izvršni direktor, Poduhvat D.O.O. Niš

Moderatorka panel diskusije bila je Emilija Milenković, članica Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji.