Predavanje o huminskim kiselinama

1. jul 2016.

 

Dr Ričard Džejms Laub je na poziv Asocijacije za održivi razvoj, održao predavanje o korišćenju huminske kiseline u humanoj medicini i lekovima. Radionica koja je organizovana, okupila je stručnjake zainteresovane za prirodne lekove i njihovu primenu. Predavanje, nakon koga je sledio niz studija slučaja, privuklo je veliku pažnju stručne javnosti.

Dr Ričard Laub je svetski priznati stručnjak iz oblasti hemijske separacije sa Državnog univerziteta San Diego (SDSU). Objavio  je niz studija iz sintetičke, organske i hemije polimera. Bio je profesor na Ohio State Univerzitetu. Predavački poziv napustio je 1993.godine i osnovao Laub BioChemicals Corporation u Kaliforniji 1995, u kojoj deluje i danas.