ASOR

MOST IZMEĐU
NAUKE I ZELENE PRAKSE

ASOR je udruženje građana koje su osnovali iskusni profesionalci i stručnjaci sa međunarodnim iskustvom, dokazani u oblastima energetike, energetske politike, ekologije i istraživanju, razvoju i primeni projekata obnovljivih izvora energije i mladi, obrazovani ljudi posvećeni promovisanju ekološke svesti i globalnih problema održivog razvoja.


Povezuje nas entuzijazam u prepoznavanju problema, u kreiranju projekata i realizacji aktivnosti koje vode ka konkretnim, primenljivim rešenjima čija se korist ogleda u svakodnevnom životu. 

 
 

Podsticaj za kreiranje projekata energetski održivih lokalnih zajednica bio je, prvenstveno, prepoznavanje višestrukih pozitivnih efekata koji se odražavaju na poljoprivredu i ostale privredne aktivnosti, kao i značajno poboljšanje životne sredine.

Trend negativnog prirodnog priraštaja, pad ekonomske moći i napuštanje sela u područjima koja imaju evidentan potencijal za uspešan razvoj kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda, dodatno su utemeljili uverenje u opravdanost ovakvog pristupa.

Glavna karakteristika projekata je korišćenje lokalno raspoloživih OIE u svrhu proizvodnje električne i toplotne energije, prvenstveno za soptvene potrebe. Potrošnja energije na mestu proizvodnje doprinosi smanjenju gubitaka u sistemu, kao i smanjenoj potrebi za dodatnim investicijama u energetsku infrastrukturu.

Krajnji cilj u formiranju energetski održivih zajednica je uključivanje građana, u prvom redu poljoprivrednika, u razvoj energetike.

 

ASOR

PODSTIČE ZELENI
PRIVREDNI RAST

 

  • Informisanje, edukacija i zagovaranje održivih energetskih politika koje promovišu širu upotrebu OIE
  • Poboljšavanje postojećeg privrednog ambijenta i otvaranje novih poslovnih mogućnosti uvođenjem OIE
  • Kreiranje “zelenih” poslovnih projekata koji doprinose zelenom rastu privrede
  • Poboljšavanje ekoloških uslova u lokalnoj zajednici

 

MESTO SUSRETA ...

Osnivači ASOR-a su, u okviru svojih stručnih i profesionalnih aktivnosti, zasnovali razgranatu mrežu saradnika i partnera. Jedan od glavnih ciljeva ASOR-a je stvaranje preduslova za multidisciplinarni pristup problemima održivog razvoja povezivanjem svih relevantnih sektora.