Prof miroslav kopečnI

Član Programskog odbora

Odnosi sa javnom upravom i zainteresovanim stranama

Profesor Kopečni je pasionirani istraživač u oblasti energetike, dugogodišnji direktor naučnog Instituta, profesor na beogradskom univerzitetu, šef kabineta Potpredsednika Vlade Republike Srbije, ambasador Republike Srbije u Slovačkoj.

Tokom bogate predavačke karijere boravio je na univerzitetima Ohajo Stejt, San Diego Stejt i Karlsrue. Objavio je brojne radove vezane za analizu štetnih materija u životnoj sredini, učestvovao kao predavač na brojnim skupovima sa temom održivog razvoja i energetike. Tokom svoje karijere ostvario je brojne kontakte sa inostranim institucijama i pojednicima koji se bave sličnim temama i dele isti entuzijazam ka realizovanju projekata iz pomenutih oblasti.

Ljubav ka prirodi spaja sa strašću ka fotografiji.

maja turković

Član Programskog odbora

Održiva energetika

Maja je stručno znanje iz oblasti energetike primenjivala i usavršavala u naučnom institutu, javnoj upravi i privatnom sektoru.

Jedan od pionira u oblasti energije vetra, Maja poslednjih godina fokus istraživanja i inovacija usmerava ka integralnom promišljanju obnovljivih izvora energije i sagledavanju ekoloških, ekonomskih i socioloških prednosti koje donosi njihova primena.

Maja ima master sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i MBA sa Imperial College London.

 

DR dragoljub dakić

Član Programskog odbora

Tehnologija i inovacije

Dr Dragoljub Dakić je renomirani istraživač u oblasti termodinamike. Pored brojnih naučnih radova objavljenih u nekim od najznačajnijih svetskih publikacija, Dr Dakić je svoje znanje primenio u kreiranju inovativnih energetskih postrojenja koje odlikuje visok stepen energetske efikasnosti.

Jedan je od retkih naučnika koji uspešno spaja najviša teorijska znanja sa konkretnim rešenjima o čemu svedoči veliki broj završenih postrojenja koje danas rade u Srbiji i u inostranstvu.

Aktivni je istraživač u Laboratoriji za termotehniku i energetiku Instituta u Vinči i Inovacionom centru Mašinskog fakulteta u Beogradu.

dr stojan jevtić

Član Programskog odbora

Poljoprivreda i zadrugarstvo

Dr Stojan Jevtić je vodeći stručnjak u oblasti poljoprivrede, održivog razvoja i zadrugarstva. Naučnu karijeru ostvario je na Institutu za poljoprivredu, učestvujući u brojnim istraživanjima u zemlji i inostranstvu. Iskustvo istraživača uspešno je primenio u javnoj upravi promovišući značaj poljoprivrede, a posebno zadrugarstva.

Dugogodišnji predsednik Zadružnog saveza Srbije, Ministar poljoprivrede u Vladi Republike Srbije, direktor Instituta za istraživanja u poljoprivredi Srbija, ambasador Republike Srbije u Belorusiji.

Dr Stojan Jevtic je redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

borivoje matić

Izvršni direktor projekata

Borivoje dolazi u kontakt sa obnovljivim izvorima energije kroz porodičnu firmu u kojoj je stekao osnovna predznanja. Svoja znanja i veštine iz pomenute oblasti nadograđuje kroz privredni i nevladin sektor kao i učešćem na brojnim konferencijama u zemlji i regionu. Osnivač ASOR – a u kojem obavlja funkciju direktora od samog osnivanja.

vesna maljević

Koordinator projekata

Od 2008. godine Vesna radi na projektima iz oblasti obnovljivih izvora energije. Realizacijom brojnih projekata i saradnjom sa vodećim domaćim i stranim institucijama, bogato iskustvo koristi za promovisanje održivog korišćenja energije i koncepta zelene ekonomije, kao i zadružnog povezivanja u cilju energetske samoodrživosti.

Ubeđena da dela govore više od reči, zajedno sa kolegama u ASOR-u, ideje pretvara u konkretno realizovane projekte.