Konferencija Unapređenje energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama

5. april 2016.

 

Cilj konferencije bio je da se ukaže na činjenicu da prosečan građanin Srbije troši i do tri puta više energije nego što je to slučaj u većini zemalja Zapadne Evrope, a naročito da skrene pažnju da su energetska efikasnost i upotreba obnovljivih izvora energije nerazdvojni delovi održivog razvoja, s posebnim osvrtom na ulogu lokalnih zajednica. ASOR promoviše ideju da su lokalne zajednice najodgovornije za racionalno korišćenje raspoloživih energetskih resursa. Predavanja za zainteresovanu i stručnu javnost i predstavnike lokalnih samouprava su održali istaknuti stručnjaci, članovi srpskih naučnih institucija i univerzitetski profesori, nakon čega je usledila diskusija.

Gostima su se na ovoj konferenciji obratili Dr Dragoljub Dakić iz Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu, Dr Dušan Ignjatović sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, medjunarodni ekspert fotonaponske tehnologije Dr Ljubisav Stamenić sa Univerziteta u Vankuveru i Dragan Mrkalj  ispred Kancelarije za evropske integracije.

Medijski partneri na projektu su Energetski portal Srbije i Balkan green energy news

https://www.energetskiportal.rs/unapredenje-energetske-efikasnosti-u-lokalnim-samoupravama/