zelene zadruge

Energetske zadruge danas okupljaju pojedince, privrednike, privatne kompanije, javna preduzeća i lokalne samouprave, u cilju razvijanja projekata građanske energetike - u prvom  redu obnovljivih izvora energije. Zajedničkim ulaganjem u projekte smanjuju se rizici investiranja i deli se profit od projekta.

 
 

Energetska samoodrživost sela se ne može zamisliti bez zadružnog povezivanja poljoprivrednika u zelene energetske zadruge. Razvoj energetskog zadrugarstva u poljoprivredi pruža preduslove za promenu strukture proizvodnje, preradu i doradu poljoprivrednih proizvoda, industrijalizaciju sela i otvaranju novih radnih mesta.

ASOR se bavi popularizacijom zelene ekonomije kroz jačanje kapaciteta i znanja u lokalnim samoupravama i poljoprivrednim zadrugama o konceptu energetskih zadruga zasnovanih na korišćenju obnovljivih izvora energije.