Projekat je nastavak prethodnih aktivnosti CEDEF-a na tu temu. 2016. CEDEF je pozvao ASOR da učestvuje kao suorganizator. Klimatski panel Srbija nastavlja svoju misiju da predstavlja brzu primenu mera i instrumenata za ublažavanje klimatskih promena. Ova sesija bila je posvećena upravljanju otpadom, sa dilemama sa kojima se suočava zajednica, kao i rešenjima koja su nam dostupna. Kongres Međunarodnog udruženja čvrstog otpada održavao se u Srbiji i to je bila prilika da našoj javnosti predstavimo detalje o mogućnostima koje nude nove tehnologije, da pregledamo zakonsku regulativu i zahteve na centralnom i lokalnom nivou, kao i primeri i strategije dobre prakse. Učesnici panela bili su Filip Abramović iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, prof dr Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Miroslav Spasojević stručnjak za oblast zaštite životne sredine i energetike za Srbiju i EU, Sandra Komberović, generalni sekretar Hrabri Cistac, Lazar Knjeta Izvršni direktor PU Komdel. Konferencija je izazvala veliko interesovanje, a posetilo ju je više od 80 ljudi.