ASOR učestvuje u radu radnih grupa na razvoju sektorskih politika u okviru projekta „Konkurentnost i zapošljavanje“ Ministarstva ekonomije Republike Srbije. Prof Kopecni je izabran za člana Komisije za strategiju razvoja koju je formirala Vlada Srbije. Sektori (prehrambena industrija, mašine i oprema, guma i plastika, drvo i nameštaj) imaju najveći potencijal za intenzivan razvoj, najveću dodatu vrednost, najveći potencijal za izvoz i nova ulaganja, kao i kapacitete za pokretanje održivog rasta i razvoj privrede Srbija.

Radne grupe imaju zadatak da sveobuhvatno razmotre mogućnosti razvoja naše industrije po sektorima i stvore platformu za uključivanje ekonomskih potencijala Srbije u buduće projekte, koji će se finansirati i podržavati sredstvima EU. O predloženim platformama će se široko raspravljati u javnosti, ekonomskim i naučnim institucijama, kroz niz javnih rasprava u obliku okruglih stolova i radionica.